(Gratis) kurser for medarbejdere
- AOF Erhverv

Fejlfri e-mails, kommunikation på jobbet, komma-kursus, it-kursus, engelsk, matematik…? Vi tilbyder målrettede og skræddersyede kurser til alle virksomhedens medarbejdere.

FX Skriv bedre (fejlfri) tekster/mails

Stavefejl og dårlige formuleringer sænker troværdigheden. Få ryddet op i teksterne i jeres mails, på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. På dette forløb får I værktøjer til at skrive bedre og fejlfri tekster. Over 9 mødegange får I styrket jeres kompetencer i at skrive korrekt. Vi tager udgangspunkt i jeres cases og gør undervisningen så praksisnær som muligt.

Alle forløb starter med en test af alle kursister, der placerer dem på et trin for at gøre den efterfølgende undervisning målrettet og relevant for dagligdagen.

I får på dette forløb:

  • Værktøjer til at skrive bedre tekster
  • Styr på at skrive korrekte tekster
  • Et praksisnært fokus og mulighed for at arbejde med aktuelle tekstopgaver
  • Mulighed for at udarbejde standardskrivelser som kan bruges fremover

Udover at styrke sammenholdet på arbejdspladsen, kan forløbet også motivere til mere efteruddannelse. Opkvalificer dit vigtigste aktiv – dine medarbejdere.

Undervisningen er omkostningsfri for jer og der kan søges om SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) til virksomheden, for den tabte arbejdskraft i forbindelse med den tid der bruges på kurset.
Brancherettet: Den kommunale medarbejder, jobcentermedarbejderen, embedsmanden

Hands typing on the keyboard

FX Bedre til dansk på jobbet – for tosprogede

Et målrettet tilbud til tosprogede medarbejdere. Dette forløb har primært fokus på mundtlig dansk og tager udgangspunkt i jeres hverdag. Vi tilrettelægger kurset så det passer til jeres medarbejdere, både i forhold til deres niveau, men også så det lærte kan tages i brug med det samme. Som eksempel kan undervisningen have afsæt i materiale – manualer eller personalehåndbogen – udleveret af jer, som medarbejderne benytter i deres arbejde. Hvis I vil have en særlig vinkel på undervisningen, så gør vi gerne det. Alle forløb starter med en grundig gennemgang af, hvad jeres behov er og så skræddersyr vi kurset til jeres arbejdsgange og branche.

Undervisningen er omkostningsfri for jer (ingen kursusgebyr). Som kompensation for løn eller arbejdskraft kan man søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) – en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddanne medarbejdere i arbejdstiden. Enten får medarbejderen SVU som kompensation for sin løn – eller også får arbejdsgiveren SVU som erstatning for arbejdskraften. Søgeord: SVU

Fakta om FVU-tilbuddet: FVU Start er et kursus i mundtligt dansk for tosprogede med særligt fokus på samtale og lytning. Forløbet består af 60 timer, som tilbydes på halve eller hele dage ude på jeres virksomhed. Indholdet i undervisningen skal gøre deltagernes sproglige dansk mere flydende og styrke deres ordforråd. Fokus er fx på udtale og lyde i det danske sprog, basisgrammatik, stavelser og orddele samt danske fraser og ordsprog.

Vi skræddersyr kurser til dine medarbejdere

ring til os og hør mere på 36 39 00 20, eller vi kan kontakte dig.

FAKTA OM FVU-TILBUD

FVU Start er et kursus i mundtligt dansk for tosprogede med særligt fokus på samtale og lytning. Forløbet består af 60 timer, som tilbydes på halve eller hele dage ude på jeres virksomhed.

Indholdet i undervisningen skal gøre deltagernes sproglige dansk mere flydende og styrke deres ordforråd. Fokus er fx på udtale og lyde i det danske sprog, basisgrammatik, stavelser og orddele samt danske fraser og ordsprog.

FVU Dansk er et kursus med fokus på læsning, stavning og skrivning. Kurset er for alle, som føler sig udfordret i hverdagen, når de læser, staver og skriver.

Forløbet består af 60 timer, som tilbydes på halve eller hele dage ude på jeres virksomhed. I undervisningen arbejdes der fx med flere læsestrategier og stavestrategier, online informationssøgning og relevante fagtekster samt grammatik. Deltagerne får redskaber til at skrive tekster, som bruges i hverdagen på jobbet.

FVU Matematik sætter fokus på hverdagsmatematik – at regne, forstå tal og diagrammer. Kurset er for alle, som oplever at være udfordret i hverdagen. Forløbet består af 60 timer, som tilbydes på halve eller hele dage ude på jeres virksomhed.

I undervisningen er fokus på hverdagens matematiske udfordringer, så der arbejdes fx med at forstå måleenheder og blandingsforhold, indkøb, udregning af rabatter, brøker eller løntimer, aflæsning af skemaer og grafer, valuta eller udregning af arealer

FVU Engelsk for beskæftigede er et tilbud til medarbejdere i virksomheder, der ønsker at blive bedre til engelsk på jobbet. Kurset er for alle medarbejdere, som føler sig udfordret i hverdagen på jobbet, når de skal tale eller skrive engelsk med fx kollegaer eller kunder.

Forløbet består af 30 timer, som tilbydes på halve eller hele dage ude på jeres virksomhed. I undervisningen er fokus særligt på samtale og lytning. Der arbejdes fx med flere stavestrategier og relevante engelske fagtekster samt engelsk grammatik. Deltagerne får redskaber til at skrive engelske tekster og e-mails, som bruges i hverdagen på jobbet.

FVU Digital for beskæftigede er et tilbud til medarbejdere i virksomheder, der er udfordret med it på jobbet eller har som mål et blive endnu bedre til it.

Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i virksomhedens hverdag og it-programmer, fx filhåndtering, fælles kalenderstyring, mailprogram eller smartphone og tablet. Undervisningen planlægges praksisnært, så medarbejderne kan gøre brug af det lærte allerede næste arbejdsdag.

FVU-målgruppen og niveauer FVU er for de, som føler sig udfordret med fx læsning, stavning, skrivning og regning samt engelsk og IT i hverdagen.

FVU tilbydes på flere niveauer og en indledende test placerer hver enkelt deltager på et trin svarende til næste læringszone.

meeting, teamwork, conference, discussion

(Gratis) kurser til
Medarbejdere | AOF erhverv

interview, hiring, recruitment, meeting

Gratis kurser til
tosprogede

job, promotion, employee, career

Gratis kurser til
ledige

Gratis kurser til
uddannelsessøgende

partner, employee, teamwork, partnership

Gratis kurser til
ordblinde

Scroll til toppen
AOFplus logo

Kontakt os i dag

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.